Donaties

Financiële middelen
De financiële middelen van de stichting bestaan uit de nalatenschap van René, aangevuld door donaties en legaten van derden. De stichting is wettelijk erkend als goed doel.

Donaties en schenkingen
Wilt u de René Vogels Stichting steunen? Dan kunt u een bedrag overmaken op IBAN NL63RABO0138837155, ten name van de Rene Vogels Stichting te Oirschot, onder vermelding van uw naam en woonplaats.

Legaten
U kunt ook het fonds in uw testament als erfgenaam benoemen of het fonds een legaat nalaten. De René Vogels Stichting is een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften onder bepaalde voorwaarden volledig of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie vindt u hier.

Gegevens René Vogels Stichting
De verplichte publicatiegegevens voor ANBI's kunt u via de knop hieronder bekijken.