Wie was René Vogels?

René Vogels was een boomkweker uit Oirschot. In 1994 overleed hij aan maagkanker; hij werd drieëndertig jaar. René wilde dat zijn nalatenschap ten goede zou komen aan de kankerbestrijding. De erfenis werd ondergebracht in een stichting, met als doel "het verlenen van geldelijke steun aan het onderzoek, voorkomen en behandelen van kanker en in het bijzonder het beschikbaar stellen van gelden aan personen die op het terrein van de kankerbestrijding onderzoek doen". René vroeg zijn broer Jos om voorzitter van de stichting te worden.

Vanwege de deskundigheid op het gebied van de kankerbestrijding kwam ook de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) in het bestuur.

Op 4 augustus 1994 werd de stichting opgericht, op 11 augustus 1994 is René Vogels overleden.

René Vogels (1961-1994)
René Vogels (1961-1994)

Bestuur

Het bestuur van de Rene Vogels Stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
de heer J.J.M. (Jos) Vogels

Secretaris
de heer prof. dr. L.J.A. (Lukas) Stalpers, radiotherapeut, Amsterdam AMC

Penningmeester
de heer prof. dr. P.D. (Peter) Siersema, hoogleraar endoscopische gastro-intestinale oncologie, Radboud UMC

Bestuursleden
de heer prof. dr. L.H. (Leendert) Looijenga, Translational Patho-Oncology, Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
mevrouw drs. C.C.Y. (Anke) Vogels

Bestuur Rene Vogels Stichting
Bestuur Rene Vogels Stichting

René Vogels Stichting in het nieuws