Oraal functioneren in patiënten met een 3D-geplande resectie en reconstructie van de boven- en onderkaak

Reilly Jeremy de Groot
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, UMC Utrecht

Achtergrond:

Patiënten met een mondholte tumor (goed- of kwaadaardig) worden doorgaans behandeld middels een chirurgische verwijdering van de tumor. In dit anatomisch complexe gebied, leidt dit vaak tot een verslechterd oraal functioneren.1,2 Wanneer simpele rehabilitatie niet zomaar mogelijk is, wordt er een reconstructie van het geopereerde gebied gedaan. Dit kan bijvoorbeeld met bot uit het onderbeen (kuitbeen, ofwel fibula).

Chirurgische techniek

Conventioneel wordt dit gedaan middels passen en meten tijdens de operatie, maar in Edmonton, Canada is een techniek ontwikkeld waarbij alle stappen vóór de operatie gepland worden. Hierbij worden dan boor- en zaagmallen met 3D-printers vervaardigd en intra-operatief gebruikt om alle zaagsneden van de fibula op precies de juiste plek te zetten. Hierbij worden ook direct tandwortel implantaten gezet, zodat de tandheelkundige rehabilitatie sneller na de operatie uitgevoerd kan worden.

Onderzoek

In Canada heb ik een cross-sectionele studie gedaan (patiënten met verschillende duur sinds de operatie op één moment gemeten) en hierbij de kauwfunctie, bijtkracht en maximale mondopening gemeten. In totaal heb ik in twee maanden 18 patiënten kunnen includeren, waarmee ik meer dan tevreden ben. Er zijn in totaal namelijk slechts rond de 40 patiënten met deze techniek geopereerd.

Eerste resultaten

De kauwfunctietesten zijn nog niet geanalyseerd, maar opvallend is dat de bijtkracht van deze patiënten aan de geopereerde kant gemiddeld ongeveer de helft is van de niet geopereerde kant. Verder bevestigd dit onderzoek dat de maximale mondopening het slechtst is in de patiënten die behandeld zijn middels (postoperatieve) radiotherapie.

  1. Wetzels, J.-W. G. H., Merkx, M. A. W., de Haan, A. F. J., Koole, R. & Speksnijder, C. M. Maximum mouth opening and trismus in 143 patients treated for oral cancer: a 1-year prospective study. Head Neck 36, 1754–62 (2014).
  2. Kreeft, A. M. et al. Oral function after maxillectomy and reconstruction with an obturator. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 41, 1387–1392 (2012).